Header
Header
Header
Header

Wandelend Wijs


Op een vanZelf sprekende, natuurlijke manier, ga ik het gesprek aan en laat mij inspireren vanuit mijn verworven kennis, innerlijke wijsheid en de natuurlijk helende Bron: de Natuur en Moeder Aarde, door zowel in stilte of tijdens een betekenisvolle wandeling hierin aanwezig te Zíjn. In contact met onze innerlijk stem en ons innerlijk Weten kunnen wij iedere stap op ons levenspad ijken en telkens opnieuw onsZelf kenbaar maken.

Het doel is: terugkomen bij je eigen natuurlijke wijsheid, waardoor jijzelf weer verbonden met jeZelf, vol zelfvertrouwen in het leven kunt staan. Inzichtgesprekken, van invloed op verschillende bewustzijns niveaus in combinatie met de natuur en/of een natuurverblijf en contact met de Aarde, innerlijk Weten en werken met vragen, eventueel in combinatie met Natuurwandelingen zijn de mogelijkheden om tot jeZelf te komen.

Daarbij is het wel belangrijk met een vraag te komen. Geen vragen, geen antwoorden. Eigen vragen, of vragen die je levenspad kruisen, (onder andere met het middel Pauw- of dierkaarten waarmee ik ook werk, maar het liefst natuurlijk met je eigen vragen) geven je de mogelijkheid om te groeien en tot nieuwe inzichten te komen. Met een natuurlijk wetende wijsheid en door het delen van deze vragen wordt op multidimensionaal niveau de mogelijkheid geboden antwoorden te krijgen. Ben jij verbonden met jeZelf? Wat is jouw ijkpunt?