Header
Header
Header
Header

Home


  • Zoekt u stilte, rust en wijsheid in uzelf?
  • Zoekt u dan ook een locatie voor er even tussenuit of een wat langer vakantie- of retraite Natuurverblijf? Met 2 personen kunt u in het Bijhuis terecht.
  • Zoekt u een Back to Basic heerlijk plekje op de Veluwe om in stilte en rust te verblijven met een bibliotheek aan kennis en wijsheid? Huis Hoog Deelen, max 5 personen.
  • Zoekt u een plek in de Natuur om in stilte en rust kleinschalig anderen te coachen?
  • Of zoekt u een combinatie hiervan?

Wat is wijs? Vele dilemma’s passeren dagelijks ons leven op alle mogelijk gebieden en dan komt de afweging hoe “van binnen en van buiten” de beste oplossing met het beste gevoel genomen kan worden. Het is een uitdaging het innerlijke weten of het geweten hierbij te betrekken. Wij worden met onze neus stevig op de talloze mogelijkheden tot zelfactualisatie gedrukt. Bewustwording. Kernwaarden in het leven brengt wezenlijke stabiliteit, kracht en inspiratie.

Wij zijn Van Nature goede mensen. Als van-“Zelf”-sprekend hebben wij een wijze levenshouding, zolang wij onszelf op ons Zelf afstemmen. Van zelfsprekend komen dan antwoorden op een natuurlijke manier aan de oppervlakte. Intuïtief en met inspiratie ofwel “in spirit” zijn wij dan op een open-, vrije- en echt natuurlijke manier met ons Zelf, met ons innerlijk Weten verbonden. Hoe heerlijk kan het zijn vanuit deze wetende wijsheid in het Leven te staan?

Echter Authentiek en Echt Zijn, is niet voor iedereen als vanzelfsprekend. Luisterend naar de stem van je weten en dit ook bewust leven vraagt veel persoonlijke kennis, lef en toewijding in een maatschappij die hier ver vanaf lijkt te staan.

Ben je het spoor bijster? Weet je het even niet meer? De Natuur helpt. Zij is de Bron van ons bestaan. Zonder natuur geen leven. De natuur is niet alleen verbonden met de Bron, zij Ís de Bron zelf. Zij leeft en is volledig en authentieke aanwezig vanuit haar Bron-essentie, en “doet” al hetgeen besloten ligt binnen haar natuurlijke, oorspronkelijke blauwdruk. Ze is de Bron van innerlijke kennis en het innerlijk weten. Het Weten dat zich op een mysterieuze Wijze van binnenuit “ontpopt” en zich tot de vorm van wat de bedoeling is, ontwikkelt. Zoals uit een berkenzaad geen beuk groeit en uit een appelpit geen perenboom. Ooit een schorre merel met keelproblemen gehoord? Onze natuur toont ons kernachtig om weer bij de wijsheid van ons Zelf, ons innerlijk weten te komen, en dit te beleven en Leven!